ANPC - Agenția Națională pentru Protecția Consumatorului

Click aici pentru a continuă către site-ul Agenției Naționale pentru Protecția Consumatorului

Datorită legislației UE, orice consumator din UE are dreptul de a primi din partea unui comerciant informații esențiale clare.  Corecte și ușor de înțeles despre un bun sau un serviciu înainte de a efectua o achiziție online. Din acest considerent, www.i-nutrition.ro încearcă să furnizeze consumatorilor toate informațiile de care aceștia au nevoie, informații precum: caracteristicile produsului, prețul cu toate taxele incluse, costurile de livrare și existența unui drept de anulare. În situația în care considerați că aveți nevoie de informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: 0722460923. De asemenea, dacă observați că vă sunt încălcate drepturile de consumator, sunteți liberă să vă adresați către ANPC.

Atribuţiile ANPC în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecția Consumatorului sunt multiple. Câteva dintre ele sunt următoarele:

(i) ANPC controlează respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor şi serviciilor, precum şi la apărarea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piaţă la producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de servicii, inclusiv servicii financiare, şi în unităţile vamale, având acces la locurile în care se produc, se depozitează ori se comercializează produsele sau în care se prestează serviciile, precum şi la documentele referitoare la acestea, excepţie făcând controalele igienicosanitare şi sanitar-veterinare la producători, în cazul produselor alimentare;

m) coordonează schimbul rapid de informaţii cu instituţiile şi organele competente. Atât naţionale cât şi internaţionale, privind produsele şi serviciile care reprezintă risc pentru sănătatea, securitatea şi protecția consumatorului;

r) desfăşoară activităţi de informare, consiliere şi educare a consumatorilor persoane fizice cu privire la produsele şi serviciile destinate acestora; editează publicaţii de specialitate în ceea ce privește protecția consumatorului;

j) ANPC constată contravenţii şi dispune măsuri de limitare a consecinţelor producerii, prestării, importului, comercializării sau oferirii gratuite a unor produse alimentare ori nealimentare şi servicii, inclusiv servicii financiare, care nu sunt în concordanţă cu dispoziţiile legale din domeniile de activitate ale Autorităţii, prin aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege, sesizează organele de urmărire penală ori de câte ori constată încălcări ale legii penale;